Samenvatting scriptie

"Winstgevende implementatie van e-commerce bij supermarkten"

 

Download de volledige scriptie hier. (979 kb)

De hoofdconclusie is: "E-commerce kan winstgevend geïmplementeerd worden bij click en mortar supermarkten, pure players kunnen geen winstgevende e-commerce bedrijven tenzij er een partnership ontstaat met click en mortar supermarkten."

E-commerce bij supermarkten verschilt in één essentieel onderdeel van andere e-commerce vormen: UPS en FedEx vervoeren geen voedsel, dus moet er een fijnmazig logistiek netwerk worden opgezet, dit heeft grote gevolgen voor de kritische succesfactoren.

Click en mortar supermarkten (combinatie van filiaal op internet en in de winkelstraat) hebben een aantal belangrijke voordelen: Zij kunnen direct bij de bron of via de WorldWideRetailExchange inkopen, waardoor de brutowinstmarge tenminste 10% hoger is als bij een pure player met indirect sourcing (inkoop via derden). Zij kunnen diversificeren in non-food met hogere marges door een sterk merk dat pure players nog ontbreekt en dat bekende merk levert online ook meer omzet op . Tenslotte kunnen click en mortar supermarkten leveren vanuit bestaande winkels en distributiecentra, pure players moeten grote investeringen doen op dit vlak. Kortom, de marge is veel kleiner (indirect sourcing, diversificatie) bij pure players en toch zijn er meer kosten (distributiecentra) die opgebracht moeten worden. De omzet moet dus heel hoog zijn, maar het traditioneel kooppatroon van de klant verandert niet snel en het onbekende merk is dan ook nog een drempel.

De click en mortar supermarkt heeft dus alle troeven in handen, dit is ook te zien in Groot-Britannie waar Tesco al winstgevend draait en in de Verenigde Staten waar Peapod, nu het van Ahold is, al operationele winst draait. Een partnership tussen een pure player (Peapod) en een click en mortar (Ahold) is dus ook een goede mogelijkheid. Uitzondering is wellicht Maxfoodmarket die in essentie een pure player is, maar  een brick en mortar achtergrond heeft door de oprichter Dick Groot die voormalig eigenaar is van een supermarktketen, de gunstige kostenstructuur die meegenomen is maakt Maxfoodmarket ook bijna een click en mortar supermarkt met wel goede kansen.

Dit zijn de belangrijkste peilers van de scriptie, maar het onderwerp is nog veel breder én dieper. Daarom is het misschien een idee om de scriptie te bestellen als onderzoeksrapport bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel op de site www.hbd.nl. Onder de titel "E-commerce bij supermarkten", bestelnummer: D0202. De scriptie is sinds kort ook online te downloaden via de site van het HBD, klik daarvoor hier.

Johannes Bosgra

© 2005 Johannes Bosgra

  

Google
 
Web www.johannesbosgra.com

© 2007 Johannes Bosgra     Sitemap  Bosgra