Bomen van Bosgra | Trees by Bosgra

Beuken op Stania State en eiken op Fogelsangh State, gekweekt door Tiete Bosgra (1794-1875) Deel 1 van vierluik, uit de serie Bomen van Bosgra

Beuken op Stania State en eiken op Fogelsangh State, gekweekt door Tiete Bosgra (1794-1875) Deel 2 van vierluik, uit de serie Bomen van Bosgra

Beuken op Stania State en eiken op Fogelsangh State, gekweekt door Tiete Bosgra (1794-1875) Deel 3 van vierluik, uit de serie Bomen van Bosgra

Beuken op Stania State en eiken op Fogelsangh State, gekweekt door Tiete Bosgra (1794-1875) Deel vier van vierluik, uit de serie Bomen van Bosgra

Beuken, zwarte beuken en eiken op Stania State gekweekt door Tiete Bosgra (1794-1875) Deel 1 van zesluik, uit de serie Bomen van Bosgra

Beuken, zwarte beuken en eiken op Stania State gekweekt door Tiete Bosgra (1794-1875) Deel twee van zesluik, uit de serie Bomen van Bosgra

Beuken, zwarte beuken en eiken op Stania State gekweekt door Tiete Bosgra (1794-1875) Deel drie van zesluik, uit de serie Bomen van Bosgra

Beuken, zwarte beuken en eiken op Stania State gekweekt door Tiete Bosgra (1794-1875) Deel vier van zesluik, uit de serie Bomen van Bosgra

Beuken, zwarte beuken en eiken op Stania State gekweekt door Tiete Bosgra (1794-1875) Deel vijf van zesluik, uit de serie Bomen van Bosgra

Beuken, zwarte beuken en eiken op Stania State gekweekt door Tiete Bosgra (1794-1875) Deel zes van zesluik, uit de serie Bomen van Bosgra

Solo exhibition Kunstroute Open Stal 2019, art route in Oldeberkoop, NL

Solo exhibition Kunstroute Open Stal 2019, art route in Oldeberkoop, NL

Verhalen in het landschap, Galerie Steven Sterk, Gorredijk, NL

 

(Nederlands hieronder)
In my series Trees by Bosgra I reflect on my youth and my family history by making images of trees in English landscape gardens that are grown by my ancestors in the family tree nursery. The tree nursery existed since 1700 and supplied trees to hundreds of estates and parcs in the Netherlands. One of my happiest memories is to escape in my dreamworld among these trees in the landscape garden of my ancestral home, the old rectory in Hardegarijp. In this series I searched for a depiction of that dreamworld, as a sublimated childhood memory. I created these images in the landscape gardens of the Stania State and Fogelsangh State estates, with trees grown by my ancestor Tiete Bosgra (1794-1875).

The series Trees by Bosgra is also a tribute to the power of trees. Trees are beautiful, important for biodiversity, as natural airconditioning in cities and for storing carbon dioxide. As trees grow, they absorb and store the carbon dioxide emissions that are driving global heating. Recent research shows that planting billions of trees across the world is by far the biggest and cheapest way to tackle the climate crisis. It is estimated that a worldwide planting programme could remove two-thirds of all the emissions that have been pumped into the atmosphere by human activities, a figure the scientists describe as “mind-blowing”. It is the top one climate change solution.

I captured a few groves in the night, as a reflection in the lakes. The viewer thereby experiences in one image the cyan blue sky, the trees, the surface of the water and the leafs on the bottom of the water. By experimenting with transparant materials, the viewer experiences the layers of time and of the landscape.

The English landscape garden presents an idealized view of nature and is a direct result of the romanticism movement. The lakes, sweeps of gently rolling lawns set against groves of trees, were designed to recreate an idyllic pastoral landscape. I feel a strong attraction to idealized nature. And thats what I show in my still mist images of the trees and their carefully chosen place in the landscape. The bluegrey color palette is a reference to the work of the Dutch artist Willem van Althuis.

[NL] In mijn serie Bomen van Bosgra reflecteer ik op mijn jeugd en mijn afkomst door beelden te maken van bomen die door mijn voorouders sinds 1700 zijn gekweekt in Burgum.

De monumentale beuken, eiken en platanen van de Bosgra boomkwekerijen staan nog in honderden landschapstuinen en parken in Noord-Nederland. Deze bomen zijn exact te vinden, omdat de administratie met plantenlijsten van de boomkwekerij van de Bosgra’s bewaard is gebleven sinds 1861. Maar de bomen zijn nu door ouderdom snel aan het verdwijnen.

Eén van mijn gelukkigste jeugdherinneringen is om beschermd door de Bosgra bomen te ontsnappen in mijn droomwereld waar alles wel volledig klopte. In de idyllische landschapstuin van mijn ouderlijk huis, de oude pastorie in Hardegarijp, kon ik mij verbergen voor de harde, chaotische wereld. In mijn serie Bomen van Bosgra ben ik op zoek gegaan naar een verbeelding van die droomwereld, als een gesublimeerde jeugdherinnering. De beelden zijn gemaakt in de parklandschappen op Stania State en Fogelsangh State, met bomen gekweekt door mijn oudvader Tiete Bosgra (1794-1875).

De serie Bomen van Bosgra is ook een ode aan de kracht van bomen. Bomen zijn prachtig, belangrijk voor biodiversiteit, natuurlijk airco’s in steden en slaan CO2 op. Als bomen groeien, absorberen en slaan ze CO2 emissies op die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Recent onderzoek laat zien dat het planten van miljarden bomen verreweg de grootste en goedkoopste oplossing is voor het klimaatprobleem. De onderzoekers hebben berekend dat een wereldwijd boomplant-programma maar liefst tweederde van alle CO2 emissies kan verwijderen die door menselijke activiteiten in de atmosfeer zijn gebracht. Het is verreweg de nummer een oplossing tegen klimaatverandering.

De Engelse landschapsstijl is een geïdealiseerd beeld van de natuur en een direct uitvloeisel van de kunststroming Romantiek. De waterpartijen en grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, worden omgeven en afgewisseld door boomgroepen om zo een idyllisch natuurlandschap te vormen. Ik voel me sterk aangetrokken tot deze geïdealiseerde natuur. En dat laat ik zien in de verstilde mistbeelden van de bomen en hun zorgvuldig gekozen plek in het landschap. Het blauwgrijze kleuren-palet is een verwijzing naar het werk van de Friese kunstenaar Willem van Althuis.

Een aantal boomgroepen heb ik ‘s nachts vastgelegd als reflectie in de kenmerkende waterpartijen. Daardoor ervaart de toeschouwer in één beeld de cyaan lucht, de bomen, het oppervlak van het water en de bladeren op de bodem van het water. In het presenteren van deze beelden ben ik gaan experimenteren met transparante materialen, zodat de toeschouwer nog meer de suggestie krijgt door de lagen in het landschap en de tijd heen te kijken.

Luister hier naar klassieke muziek die ik heb geselecteerd voor deze serie. 

2019 Bomen van Bosgra series selected as one of the best Trees stories by TV program VPRO Tegenlicht
2019 Bomen van Bosgra series winner of the finale of the talent development project for visual artists Verhalen in het Landschap - part of European Capital of Culture Leeuwarden-Friesland

Exhibitions:
2019/2020 Solo exhibition, tower castle De Schierstins, Veenwouden, NL
2019 Solo exhibition Kunstroute Open Stal 2019, art route in Oldeberkoop, NL
2019 Verhalen in het landschap, Galerie Steven Sterk, Gorredijk, NL

Press:
08-2019: Leeuwarder Courant - Familiegeschiedenis in “Bomen van Bosgra” by Gitte Brugman PDF
05-2019: de Moanne - “De beammen fan Johannes Bosgra” by Aly van der Mark PDF
04-2019: Leeuwarder Courant - “Drie kunstenaars winnen solo-expositie” PDF
04-2019: Drachtster Courant - “Spannende ontknoping Verhalen in het Landschap in Gorredijk” PDF
04-2019: Omrop Fryslan - “Drie winnaars bij talentontwikkelingsproject 'Verhalen in het Landschap'“ PDF
04-2019: Nieuwe Ooststellingwerver - “Drie talentvolle kunstenaars exposeren op Open Stal” PDF